+372 588 55 575 info@seoagentuur.ee

Meie poole pöördus Eesti juhtiv ajakirjandusväljaanne ning soovis kommentaari mõnele SEO-teemalisele küsimusele. Loe, mis me neile vastasime.

Tõstame veidi katet tulevikult – üsna pea avaldab Eesti üks juhtiv ajakirjandusväljaanne SEO-teemalise artikli sellest, miks SEO on ettevõtjale kasulik ja praktiline. Ajakirjanik saatis meile seoses sellega rida küsimusi ja siin on vastused nendele küsimustele.

Küsimus 1:
Kes on peamine teie peamine klientuur?

SEO Agentuuri klientideks on teadlikud ettevõtjad, kes on  mõistnud otsiturunduse võtmerolli ärieeliste loomisel.

SEO (search enigine optimization) e. otsimootori optimeerimine on otsiturunduse osategevus, mille skoobis on veebilehtede mõõdetav kvaliteedi parendamine.

Nii, nagu optimeeritakse tootmist  kvaliteedi ning jõudluse parandamise eesmärgil, on SEO tegevusena suunatud konkreetse veebivara kvaliteedi parandamisele. SEO Agentuuri peamiseks ülesandeks selles protsessis on kõrvaldada takistused oma klientide ja võimalike kasutajate vahelt.

Siinkohal tuleb silmas pidada, et  veebi kasutajad on lisaks inimestele ka robotid (n.t Googlebot) ning erinevad AI-rakendused ( n.t  algorütmid, mille alusel inimkasutajatele sisu kuvatakse etc).

Küsimus 2:
Või küsigem nii, et millistele ettevõtetele soovitate SEO turundust kasutada ja milliste puhul mitte.

Siinkohal täpsustan, et SEO on tehniliste tegevuste kogum ning ei oma praktilist väärtust eraldiseisvana muudest turundustegevustest. SEO-l on mitmeid erinevaid vorme – n.t. ASO (App Store Optimization) või SMO (Social Media Optimization) – peamiselt kasutavad inimesed digitaalseid ökosüsteem just nimelt info otsimiseks.

Otsiturundus on valdkond, mis seob erinevad tehnikad ja tegevused ühtseks tervikuks. Otsiturundus sobib igas suuruses, igas valdkonnas ja igal turul tegutsevale ettevõttele. Tuleb siiski silmas pidada, et mõningatel juhtudel pole mõistlik orgaanilise optimeerimisega tegeleda – soovitud tulemi saavutamiseks tehtavad investeeringud võivad olla mittetasuvad või võtab tulemuse saavutamine ebamõistlikult kaua aega. Siinkohal aitab reklaam otsingutega seotud keskkondades.

Küsimus 3:
Kodulehe olemasolu on iseenesestmõistetav, aga mis veel?

Termin “koduleht” on piiratud ja iganenud mõiste. Tark turundaja loob oma digitaalse ökosüsteemi, mis teeb kasutajale temani jõudmise lihtsaks ning  teenuse või toote tarbimise usaldusväärseks ja mugavaks. Ettevõtte veebileht võib loomulikult olla selle süsteemi keskmeks, kuid üha enam levivad sellised kommunikatsiooni ahelad, milles tavapärane veebileht omab madalat rolli või siis roll üleüldse puudub. Otsiturunduse seisukohalt lähtudes on oluline, et sa oled leitav just seal, kus tarbiijal on olemas eeldefineeritud vajadus. Selle eelduseks on teadmine, missugustes digitaalsetes keskkondades sinu tarbija asub e. andmed ning nende andmete oskuslik rakendamine. Soovitan tungivalt pöörata  rohkem tähelepanu andmetele ja andmete analüüsile. SEO Agentuur kasutab oma töös erinevaid analüütika tööriistu, mis võimaldavad meil hinnata kasutajate käitumist, konkurentide tegevust ning investeeringute tasuvust. Etteõvõtte juhile või siis raha omanikule on oluline teada, missuguste kanalite kaudu toimub kasutajate muundumine ( i.k conversion) ei-tarbiast tarbijaks kõige optimaalsemal viisil ning mis konkreetselt põhjustab n.t. veebilehe madalat külastust või muud kasutaja mittesoovitavat tegevust.

Küsimus 3:
Kas teatud maalt oleks mõistlik teenuse sisseostmisest loobuda ja rakendada tööle turundusinimesed, kelle ülesanne olekski kodulehe optimeerimine?

Otsiturundus, s.h. SEO on pidev protsess. Ettevõtted, kes suudavad kaasata tugevad otsiturunduse spetsialistid, omavad konkurentidega võrreldes mäekõrgust eelist. Miks? Sest viimaste aastate trend näitab selgelt, et orgaanilised otsingud omavad kõrget muundumismäära. Oluliselt kõrgemat muundumismäära, kui n.t. reklaamide, sotsiaalmeedia või siis muude viitajate kaudu kodulehele jõudnud kasutajal. See on seletatav asjaoluga, et otsingut sooritades on tarbijal juba olemas valmidus toote või teenuse tarbimiskes läbi eeldefineeritud vajaduse.

Otsiturunduse teenuse sisseostmine on mõislik kahel juhul:

  • puudub sisemine kompetents
  • vajatakse vastutusvõimelist partnerit

Häid SEO ja otsiturunduse tegijaid on Eestis väga vähe. Seda põhjusel, et otsiturundus on multidistsiplinaarne valdkond ning eduks vajalikud oskused tekivad vaid pikaajlise praktiseerimise kaudu.

Kas osta SEO teenust sisse või teha ise sõltub otseselt sellest, missugused kompetentsid ettevõtjal sisemiselt kasutada on. Oleme pakkunud oma klientidele järgmiseid motoorikaid:

  • Analüüs, nõustamine ning järelvalve – anname soovitusi, koolitame ning hoiame silma peal, et SEO projektid liigukisd parimal moel soovitud suunas.
  • Lisaks nõustamisele teeme osategevused puuduvate kompetentside raames
  • Pakume  kliendile täisteenuse

Iga ettevõtja leiab siinkohal tavaliselt ise mõistlikku lahenduse lähtuvalt oma võimekusest ning ambitsioonist.

Küsimus 4:
Kodukal kirjeldate, et teie tegevus on orgaaniline ja valmib käsitööna, te ei kasuta räpaseid vahendeid ega AId. Seletage palun asjast eemal seisvale inimesele lahti, mida see tähendab?

Otsiturundus annab parima tulemi, kui selle tagajärjel loodav väärtus on orgaaniline. Teame ju, et orgaaniline toit maitseb oluliselt paremini ning on väärtuslikum, kui kiirendatud kasvumeetodiga loodu. Otsiturunduses saavutatakse loomulikkus läbi väärtuse – sinu veebivara ongi väärtuslikum, kui konkurentide oma. Seetõttu saab sinu veebivara ka parema positsiooni otsingutes ning läbi selle ka suurema külastatavuse. Loomulikud protsessid vajavad reeglina aega ning mõnikord töötame kliendiga 4-5 kuud enne, kui soovitud tulem on käes. Hea uudis on see, et orgaaniliselt loodu kestab pikka aega. Meil on kliente, kes otsiturundusse õnnestunult tehtud investeeringute tagajärjel teenivad sadu tuhandeid eurosid kasumit aastas ise mitte midagi tehes.

Selline tulemus põhineb vaid ühel faktoril ning selleks on usaldus. Nii nagu teame, on usaldust raske tekitada. Veelgi raskem on seda usaldust aga pikaajaliselt hoida. Usaldus on siinkohal kolmepoolne ning tekib tellija, teostaja ning kolmanda osapoole tehisintellekti vahel (n.t. Google Algo või siis Facebook AI). Usalda aga kontrolli kehtib ka siinkohal.

Nii nagu pärisilmas,  on ka veebiilmas võimalik valetamisega tekitada teatud usalduskvooti. Selle alusel antakse sinu veebivarale mingi positsioon,väärtus, mingi hinnang. Kui hiljem kontrollides selgub, et sa oled valetanud, siis halvimatel juhtudel võidakse sinu veebileht  otsingutulemustest sootuks eemaldada.

Küsimus 5:
Millised need räpased vahendid on  ja kas ebaausaid võtteid kuidagi ka kontrollitakse taadnub kogu tegevus eetikale?

SEO valdkonnas puuduvad seadusest tulenevad regulatsioonid. Seda mitte ainult meil Eestis vaid kogu maailmas. Siiski ei toimeta me selles valdkonnas ilma reegliteta. Google näiteks on andnud välja oma soovitused ( guidlines), millede süstemaatiline eiramine on reeglina fataalne. Sama kehtib teiste hiidude, Yandexi, Baidu, FB, Twitteri jt. kohta.Samuti on olemas üldtunnustatud reeglid ning metoodikad.

Ebaaus saab optimeerija olla kliendi või siis AI suhtes – mõlemal juhul tuleb see kiirelt päevavalgele ning karistuseks on suhte lõppemine. Räpaseks võib pidada näiteks lingifarmide kasutamist, bot’idega manipuleerimist, kunstliku liikluse tekitamist, tellija mittekehtivate ootuste toetamist, teiste poolt loodud sisu ebaeetilist ärakasutamist, maskimist e. millegi esitlemist tegelikkusest erinevana, vägivaldset veebiliikluse ümbersuunamist,  baitimist e.veebiliikluse varastamist vms.

Küsimus 6:
Kuidas SEO valdkond areneb? Peate hingama otsimootorite arengutega ühes rütmis kui õigesti aru saan?

SEO valdkond koos otsiturunduse valdkonnaga on pidevas arengus. Peamiselt on meie tähelepanu suunatud Google otsingutele ning selleks, et meil igav ei hakkaks, mõtleb Google pidevalt välja uusi kvaliteedi ning usalduse kriteeriume, milledele peavad veebivarad vastama, et omada väärtuslikku positsiooni otsitulemuste esimeste hulgas.

Google algorütmi uuendused on reeglina ülihästi salajases hoitud ning nende avalikustamine on maailma SEO kommuunile alati ootamatu. Väiksemaid muudatusi teeb Google oma algos sisuliselt iga päev. Selle aasta suurim muudatus oli k.o.a. Märtsis, nimega “FRED”. Mõjus eriti rängalt väikeblogijatele, kelle eesmärgiks oli blogimisega reklaamiraha teenida.

Küsimus 7:
Kuidas muutustega kaasas püstiakse kas on mingeid uusi töötehnikaid või meetodeid kasutusele võetud?

Muutustega kaasaskäimine ning oma töö kvaliteedi tagamine nõuab peamiselt aega – selleks, et olla kursis trendidega ja katsetada uusi metoodikaid reaalselt turul. Ilmselge vajadus, mis vajab pidevalt tähelepanu, on andmetega ümberkäimise oskus.

Otsiturundus on üha rohkem seotud Big DATA voogudega ning andmete kiire ja oskuslik integreerimine on tulevikus võtmeküsimuseks. Kes seda oskuslikult teeb, saab ka kvaliteetse sisendi arendustegevustesse. Metoodiliselt muutub üha olulisemaks kasutaja otsene kogemus – situatsioonis, kus transaktsioon peaks veebis olema tehtud 2-3 sekundiga, mängib intuitiivsus ja keskkonna loogika lihtsus peamist rolli.


 

Lisaks sellele küsiti kommentaare ka meie klientidelt. Üldjuhul ei avalda me oma klientide nimesid või konkreetseid tegevusi, mida teeme selleks, et kliendile ärieeliseid luua. Seekord tegime väikse erandi ja lasime ka oma klientidel meie eest rääkida.

Ootame huviga artikli ilmumist 😉 ja kui see juhtub, siis anname sellest ka teada.

Kui Sina ei ole veel aru saanud, kuidas SEO ja otsiturundus loovad unikaalset väärtust, siis räägi meiega. Kontakt on SIIN.

Meelis Malk
CEO
SEO Agentuur

 

Täida lühike küsimustik ja me teeme sulle SEO pakkumise, millest on raske keelduda.