SEO teenuste eesmärk on parandada veebisaitide positsioone otsingutulemustes ja suurendada ärikasumit orgaanilisel viisil

SEO ehk otsingumootorite optimeerimine on digitaalse turunduse strateegia, mis on mõeldud veebisaitide nähtavuse suurendamiseks otsingumootorites. 

SEO teenuste eesmärk on parandada veebisaitide positsioone otsingutulemustes, et suurendada orgaanilist liiklust ja jõuda potentsiaalsete klientideni. SEO teenused hõlmavad mitmeid erinevaid aspekte, alates tehnilisest analüüsist kuni sisu loomiseni ja lingistrateegiate väljatöötamiseni.

Tehniline SEO

Tehniline SEO hõlmab veebisaidi tehniliste aspektide optimeerimist, et tagada selle kiire laadimine, mobiilisõbralikkus ja parem indekseeritavus otsingumootoritele.

Tehnilised SEO teenused sisaldavad:

  • Veebisaidi kiiruse optimeerimist
  • Mobiilisõbralikkuse parandamist
  • Veebisaidi struktuuri optimeerimist
  • Lehekülgede indekseerimise probleemide lahendamist
  • SSL-sertifikaatide paigaldamist ja HTTPS-i kasutuselevõttu
  • Sisemiste ja väliste linkide loomist
  • Optimeeritud sisu loomist, näiteks artikleid, blogipostitusi, tootekirjeldusi
  • Metaandmete (pealkirjad, kirjeldused, märksõnad) optimeerimist
  • Pildi optimeerimist (alt-sildid, failinimed, suurused)
  • Sisuloomise kava koostamist ja sisu ajakava haldamist
  • Märksõnade uurimist ja analüüsi

 

Sisu SEO

Sisu SEO on protsess, mille käigus optimeeritakse veebisaidi sisu, et parandada selle nähtavust otsingumootorites, suurendada orgaanilist liiklust ja saavutada paremaid positsioone märksõnade otsingutulemustes.

See hõlmab kvaliteetse ja asjakohase sisu loomist, märksõnade õiget kasutamist, sisu struktureerimist ja hõlpsat ligipääsetavust otsingumootoritele ning kasutajatele.

Sisu SEO eesmärk on pakkuda kasutajatele väärtust ja luua positiivne kasutajakogemus, mis aitab parandada veebisaidi autoriteeti ja usaldusväärsust, aidates samal ajal saavutada paremaid positsioone otsingutulemustes.

Sisu SEO on kõige kriitilisem SEO valdkond mitmel põhjusel:

Asjakohasus ja väärtus

Otsingumootorid soovivad pakkuda kasutajatele parimat võimalikku sisu, mis vastab nende otsingupäringutele. Kvaliteetne ja asjakohane sisu aitab otsingumootoritel mõista teie veebisaidi teemat ja parandab teie veebisaidi positsiooni otsingutulemustes.

Kasutajakogemus

Hea sisu parandab kasutajate kogemust teie veebisaidil, mis omakorda mõjutab otsingumootorite positsioneerimist. Kui külastajad leiavad teie veebisaidilt väärtuslikku ja kasulikku sisu, veedavad nad seal rohkem aega ja nii väheneb põrkemäär, mis on positiivne signaal otsingumootoritele.

Märksõnade kasutamine

Sisu SEO võimaldab teil märksõnu loomulikult integreerida oma veebisaidi sisusse, mis aitab otsingumootoritel teie veebisaiti õigete otsingupäringutega seostada. See suurendab teie veebisaidi nähtavust märksõnade otsingutulemustes ja aitab suunata sihitud liiklust.

Linkide loomine

Kvaliteetne ja asjakohane sisu toetab linkide loomist nii sisemiselt (teie veebisaidi eri lehekülgede vahel) kui ka väliselt (teistelt veebisaitidelt). Kvaliteetsed tagasilingid autoriteetsetelt veebisaitidelt aitavad tõsta teie veebisaidi usaldusväärsust ja autoriteeti otsingumootorite silmis.

Sotsiaalmeedia jagamine

Hea sisu suurendab tõenäosust, et teie veebisaiti jagatakse sotsiaalmeedias, mis aitab kaasa suuremale nähtavusele, liiklusele ja otsingumootorite positsioneerimisele. Sotsiaalmeedia jagamised võivad samuti viidata kvaliteetsele sisule, mida otsingumootorid soovivad esile tõsta.

Kokkuvõttes on sisu SEO lausa ärikriitiline, kuna see mõjutab otseselt teie veebisaidi asjakohasust, kasutajakogemust ja otsingumootorite positsioneerimist.

Kvaliteetse ja asjakohase sisu loomine peab olema iga SEO strateegia keskmes, et saavutada parimaid tulemusi ja pakkuda väärtust potentsiaalsetele klientidele.

Linkide SEO

Linkide SEO keskendub kvaliteetsete ja asjakohaste tagasilinkide loomisele, mis suurendavad veebisaidi autoriteetsust ja usaldusväärsust.

Linkide SEO teenus hõlmab:

  • Tagasilinkide analüüsi ja hindamist
  • Strateegiate väljatöötamist kvaliteetsete tagasilinkide hankimiseks
  • Külalispostituste, partnerlussuhete ja kvaliteetsete kataloogide kasutamist
  • Skyscraper tehnikate kasutamist
  • Veebisaidi maine ja autoriteedi jälgimist

 

Lokaalne SEO

Lokaalne ehk kohalik SEO  keskendub veebisaitide optimeerimisele hüperlokaalsete  otsingutulemuste jaoks, aidates ettevõtetel jõuda kohaliku sihtrühmani.

Kohaliku SEO teenused võivad hõlmata:

  • Google My Businessi profiilide loomist ja optimeerimist
  • Kohalike märksõnade uurimist ja analüüsi
  • Kohaliku sisu loomist ja optimeerimist
  • Kohalike tagasilinkide loomist ja kohalike kataloogide kasutamist
  • Kohalike ülevaadete ja hinnangute haldamist
  • Kohaliku asukohapõhise teabe (nt kaardid, kontaktandmed) optimeerimist

 

E-kaubanduse SEO

See keskendub e-kaubanduse veebisaitide optimeerimisele, et parandada nende otsingumootorite nähtavust ja suurendada müüki. E-kaubanduse SEO teenused võivad hõlmata:

  • E-kaubanduse platvormide tehnilise SEO optimeerimist
  • Tootelehtede sisu ja metaandmete optimeerimist
  • Kategooria- ja tootesildi lehtede optimeerimist
  • Ristmüügi ja lisamüügi strateegiate arendamist
  • Toote hinnangute ja arvustuste optimeerimist
  • E-kaubanduse tagasilinkide strateegiate loomist

SEO audit

SEO audit on süstemaatiline protsess, mille käigus hinnatakse veebisaidi praegust SEO taset ja tuvastatakse optimeerimisvõimalused. SEO auditi teenused võivad hõlmata:

  • Tehnilise SEO, sisu ja tagasilinkide hindamist
  • Konkurentide analüüsi ja võrdlust
  • Märksõnade analüüsi ja sihtimisstrateegiate hindamist
  • Veebisaidi kasutatavuse ja konversioonimäära optimeerimise hindamist
  • SEO tulemuslikkuse mõõdikute ja eesmärkide seadmist

SEO konsultatsioon

SEO konsultatsiooniteenused pakuvad klientidele nõu ja juhiseid SEO strateegiate loomisel, rakendamisel ja mõõtmisel. Konsultatsiooniteenused võivad sisaldada:

  • SEO strateegiate ja taktikate soovitamist
  • Parimate tavade ja optimeerimisvõimaluste jagamist
  • SEO-alaste probleemide lahendamist ja küsimustele vastamist
  • SEO koolituste ja töötubade pakkumist

SEO jälgimine ja aruandlus

SEO teenusepakkujad jälgivad ja analüüsivad veebisaidi jõudlust, et hinnata SEO strateegiate tulemuslikkust ja teha vajadusel muudatusi. Jälgimise ja aruandluse teenused võivad hõlmata:

  • Google Analyticsi ja teiste analüüsitööriistade seadistamine ja haldamine
  • Orgaanilise liikluse, märksõnade positsioonide ja konversioonide jälgimine
  • SEO kampaaniate tulemuslikkuse mõõdikute analüüsimine ja hindamine
  • Perioodilised SEO aruanded, mis näitavad edusamme ja tulemusi
  • Soovituste pakkumine strateegiate ja taktikate kohandamiseks

Häälotsingute SEO

Häälotsingute kasvava populaarsuse tõttu keskenduvad SEO teenusepakkujad ka veebisaitide optimeerimisele häälotsingute jaoks. Häälotsingute SEO teenused võivad hõlmata:

  • Häälotsingutele optimeeritud märksõnade uurimist ja analüüsi
  • Sisustrateegiate loomist häälotsingute jaoks, sealhulgas KKK-d ja kohalikud küsimused
  • Struktureeritud andmete ja kõnele vastavate sisusiltide kasutamist
  • Häältehnoloogiate, nagu Google Assistant, Siri ja Alexa, integreerimist

Videote SEO

Videote otsingunähtavuse parandamine on SEO teenusepakkujate jaoks oluline, kuna video sisu on internetis üha populaarsem. Videote SEO teenused võivad hõlmata:

 • Videote märksõnade uurimist ja analüüsi
 • Videote pealkirjade, kirjelduste ja märksõnade optimeerimist
 • Videote sisu strateegiate loomist ja arendamist
 • Videote sisu jaotamise ja edendamise strateegiate rakendamist
 • YouTube’i kanalite optimeerimist ja haldamist

Leheväline SEO

Leheväline SEO keskendub väljaspool veebisaiti toimuvatele tegevustele, mis aitavad parandada veebisaidi autoriteetsust ja usaldusväärsust. Leheväliste SEO teenuste hulka kuuluvad:

 • Sotsiaalmeedia turunduse ja integreerimise strateegiad
 • Online-mainekujunduse strateegiad ja haldamine
 • Influencerite turunduse ja partnerlussuhete loomine
 • Pressiteadete ja sisu levitamise strateegiad
 • Foorumite ja kogukondade kaasamine

SERP optimeerimine

SERP (otsingumootorite tulemuste lehtede) funktsioonid, nagu esiletõstetud esiletõstetud lõigud, inimese mõistusega küsimused ja teadmiste graafikud, pakuvad veebisaitidele suuremat nähtavust otsingutulemustes. Serpide funktsioonide optimeerimise teenused võivad hõlmata:

 • Esiletõstetud lõikude ja inimese mõistusega küsimuste jaoks optimeeritud sisu loomist
 • Struktureeritud andmete ja schema.org märgistuse kasutamist
 • Teadmiste graafikute ja otsingumootoritele esitatud andmete optimeerimist
 • Serpide funktsioonide saavutamise ja säilitamise strateegiate väljatöötamist

Muundumise ehk konversioonimäära optimeerimine (CRO)

CRO on SEO protsessi oluline osa, mis keskendub veebisaidi külastajate teisendamisele klientideks või müügivihjeteks. CRO teenused võivad hõlmata:

 • Veebisaidi kasutatavuse ja navigeerimise analüüsi
 • Veebilehtede disaini ja paigutuse optimeerimist
 • Veebisaidi sisu ja CTA-de (kutse tegutsemiseks) parandamist
 • A/B testimise ja multivariatiivse testimise strateegiate rakendamist
 • Veebisaidi analüüsi ja konversioonide mõõtmist

SEO koolitus

SEO teenusepakkujad võivad pakkuda ka koolitusi, mis aitavad ettevõtetel arendada oma SEO oskusi ja rakendada parimaid tavasid. SEO koolituse teenused võivad hõlmata:

 • Koolituste ja töötubade korraldamist SEO algtõdede ja arenenud strateegiate kohta
 • Koolitusmaterjalide, näiteks videote, e-raamatute ja juhendite, loomist
 • SEO mentorlust ja toetust ettevõtte sisemisele meeskonnale
 • Kohandatud koolitusprogrammide väljatöötamist vastavalt ettevõtte vajadustele

SEO jätkusuutlikkuse tagamine

SEO edu saavutamine ja säilitamine nõuab pidevat tähelepanu ja kohandamist. SEO teenusepakkujad aitavad tagada veebisaidi jätkusuutliku jõudluse, pakkudes järgmisi teenuseid:

 • Pidev SEO jälgimine ja optimeerimine
 • Algoritmimuudatuste ja turusuundumuste analüüs

 

seo agentuur seo teenused

SEO teenustest saadavad kasud

 

SEO teenused hõlmavad laia valikut strateegiaid ja taktikaid, mille eesmärk on parandada veebisaitide nähtavust otsingumootorites, suurendada orgaanilist liiklust ja jõuda potentsiaalsete klientideni.

Meie SEO teenus aitab ettevõtetel oma veebipõhist kohalolekut optimeerida, kasutades erinevaid valdkondi, sealhulgas tehnilist SEO-d, sisul põhinevat SEO-d, ehituslinkide SEO-d, kohalikku SEO-d, e-kaubanduse SEO-d, SEO auditeid, konsultatsioone, jälgimist ja aruandlust, häälotsingute SEO-d, videote SEO-d, lehevälist SEO-d, Serpide funktsioonide optimeerimist, konversioonimäära optimeerimist (CRO), SEO koolitust ja SEO jätkusuutlikkuse tagamist.

 

Ettevõtted, kes kasutavad SEO agentuuri pakutavaid teenuseid, saavad mitmeid kasusid, sealhulgas:

Suurem nähtavus otsingumootorites: SEO teenused aitavad ettevõtetel jõuda esimesele otsingutulemuste lehele, suurendades nende võimalusi jõuda laiema sihtrühmani.

Suurenenud orgaaniline liiklus: Kvaliteetse ja asjakohase sisu loomine ning tehnilise SEO optimeerimine aitavad suurendada veebisaidi külastajate arvu ilma makstud reklaamide kasutamiseta.

Autoriteetsuse ja usaldusväärsuse parandamine: Kvaliteetsete tagasilinkide loomine ja leheväline SEO aitavad suurendada veebisaidi autoriteetsust otsingumootorites, mis omakorda suurendab usaldusväärsust potentsiaalsete klientide silmis.

Kohaliku tuntuse suurendamine: Kohalik SEO aitab ettevõtetel jõuda kohaliku sihtrühmani, parandades nende positsiooni kohalikes otsingutulemustes.

Paremad konversioonimäärad: SEO ja CRO optimeerimine suurendab veebisaidi külastajate kvaliteeti ja muudab nende teisendamise klientideks tõenäolisemaks.

Jätkusuutlik tulemuslikkus: SEO agentuuride pakutavad jälgimis- ja aruandlusteenused tagavad, et ettevõtted suudavad oma SEO strateegiate tulemuslikkust pidevalt hinnata ja kohandada, tagades pikaajalise edu otsingumootorites.

Kokkuvõttes aitavad SEO Agentuuri poolt pakutavad teenused ettevõtetel parandada oma veebisaidi otsingumootorite nähtavust, suurendada orgaanilist liiklust, parandada autoriteetsust ja usaldusväärsust, jõuda kohaliku sihtrühmani, suurendada konversioonimäärasid ning tagada pikaajaline ja jätkusuutlik edu digitaalses turunduses.

SEO investeerimine on oluline samm ettevõtete jaoks, kes soovivad oma konkurentidest eristuda, kasvatada klientide baasi ning saavutada jätkuvat kasvu ja edu veebimaailmas.

Kui palju maksavad SEO teenused?

SEO teenuste hind sõltub paljudest teguritest, nagu teenuse ulatus, valitud agentuuri kogemus, ettevõtte suurus ja konkurentsivõime valdkonnas.

Hinnad võivad ulatuda mõnest sadadest eurodest kuus väiksematele ettevõtetele kuni tuhandetesse eurodesse kuus suurematele ja keerukamatele projektidele. Oluline on valida SEO agentuur, mis pakub läbipaistvat hinnakujundust ja kohandatud lahendusi vastavalt teie ettevõtte vajadustele.

Kui kaua läheb aega, et näha SEO tulemusi?

SEO on pikaajaline protsess, mis nõuab pidevat tähelepanu ja kohandamist. Tavaliselt kulub SEO tulemuste nägemiseks 3-6 kuud, kuid see võib varieeruda sõltuvalt konkurentsist, valdkonnast ja veebisaidi praegusest seisundist.

Mõned ettevõtted võivad näha tulemusi kiiremini, teised aga aeglasemalt. Oluline on olla kannatlik ja keskenduda pikaajalisele edu saavutamisele.

Kuidas valida õige SEO agentuur?

Õige SEO agentuuri valimiseks peaksite uurima nende kogemusi, oskusi, kliendi tagasisidet ja tulemusi. Veenduge, et agentuuril on kogemusi teie valdkonnas, nad kasutavad ajakohaseid ja eetilisi SEO meetodeid ning pakuvad põhjalikku suhtlust ja aruandlust.

Soovitatav on saada hinnapakkumisi ja konsultatsioone mitmelt erinevalt SEO agentuurilt, et leida parim lahendus teie ettevõtte vajadustele.

Millised on SEO-ga seotud riskid?

SEO-ga seotud riskid hõlmavad ebaeetiliste või aegunud SEO taktikate kasutamist, mis võivad põhjustada veebisaidi madalamat positsiooni otsingutulemustes või isegi karistusi otsingumootoritelt.

Selleks, et vältida SEO-ga seotud riske, peaksite valima maineka ja kogenud SEO agentuuri, mis järgib otsingumootorite poolt soovitatud parimaid tavasid.

Millised on parimad SEO tavad, mida ettevõtted peaksid järgima?oes Here

Parimad SEO tavad hõlmavad mitmesuguseid strateegiaid, nagu kvaliteetse ja asjakohase sisu loomine, tehnilise SEO optimeerimine, kohaliku SEO kasutamine, sotsiaalmeedia integreerimine, mobiilisõbraliku veebidisaini tagamine ja tagasilinkide loomine autoriteetsetelt saitidelt.

Oluline on pidevalt kursis olla otsingumootorite algoritmimuudatustega ning kohandada SEO strateegiaid vastavalt.

Millist rolli mängib sisu SEO-s?

Sisu on SEO kriitiline komponent, kuna see aitab otsingumootoritel teie veebisaiti paremini mõista ja indekseerida. Kvaliteetne ja asjakohane sisu aitab kaasa märksõnade paremale positsioneerimisele, suurendab orgaanilist liiklust ja parandab külastajate kogemusi.

Sisu loomisel tuleks keskenduda kasulikkusele, originaalsusele ja asjakohasusele, pakkudes väärtust potentsiaalsetele klientidele.

Kuidas mõõta SEO edukust ja väärtust?

SEO edukuse mõõtmiseks tuleks kasutada mitmeid mõõdikuid ja analüüsivahendeid, mis annavad teile ülevaate teie veebisaidi jõudlusest otsingumootorites. Siin on mõned peamised näitajad ja meetodid, mida kasutada SEO edukuse mõõtmiseks:

 1. Orgaaniline liiklus: Orgaaniline liiklus on külastajate arv, kes jõuavad teie veebisaidile otsingumootorite kaudu. Suurenenud orgaaniline liiklus näitab SEO strateegiate tõhusust. Google Analytics on kasulik vahend orgaanilise liikluse jälgimiseks ja analüüsimiseks.
 2. Märksõnade positsioneerimine: Märksõnade positsioneerimine otsingutulemustes on oluline mõõdik, mis aitab teil hinnata teie SEO strateegia tõhusust. Tõus märksõnade positsioneerimises näitab, et teie veebisait on muutumas otsingumootorite jaoks asjakohasemaks. Kasutage märksõnade positsioneerimise jälgimiseks tööriistu nagu SEMrush, Ahrefs või Moz.
 1. Tagasilinkide arv ja kvaliteet: Kvaliteetsed tagasilinkid autoriteetsetelt veebisaitidelt aitavad parandada teie veebisaidi usaldusväärsust ja autoriteetsust otsingumootorite silmis. Linkide analüüsimiseks ja nende kvaliteedi hindamiseks võite kasutada tööriistu nagu Ahrefs, Majestic või Moz Link Explorer.
 2. Lehekülje aegumine: Lehekülje aegumine on oluline mõõdik, mis näitab, kui kaua külastajad teie veebisaidil viibivad. Parandades veebisaidi sisu kvaliteeti ja kasutuskogemust, peaks lehekülje aegumine pikemaks muutuma, näidates, et külastajad on huvitatud teie veebisaidil pakutavast sisust. Google Analytics pakub lehekülje aegumise andmeid.
 3. Põrkemäär: Põrkemäär näitab protsenti külastajatest, kes lahkuvad teie veebisaidilt pärast ainult ühe lehekülje vaatamist. Madalam põrkemäär näitab paremat kasutuskogemust ja sisu asjakohasust. SEO edukuse mõõtmiseks on oluline jälgida ja püüda vähendada põrkemäära. Google Analytics aitab teil põrkemäära analüüsida.
 4. Konversioonimäär: Konversioonimäär on protsent külastajatest, kes teevad soovitud tegevuse, nagu tellimine, ostmine või kontaktvormi täitmine. SEO strateegiate edukuse mõõtmiseks on oluline jälgida konversioonimäärasid, mis näitavad, kuidas külastajad reageerivad teie veebisaidi sisule ja disainile. Konversioonimäärade jälgimiseks ja analüüsimiseks kasutage Google Analyticsi ja muid konversioonide jälgimise vahendeid.
 5. SERP-i funktsioonide hõivamine: Otsingumootori tulemuste lehekülje (SERP) funktsioonid nagu esiletõstetud lõigud, kohalikud kaardilisandid ja teavekastid pakuvad lisavõimalusi orgaanilise liikluse suurendamiseks. Jälgige, kui palju teie veebisait neid funktsioone hõivab, et hinnata SEO strateegiate edukust ja konkurentsivõimet.
 1. Kasutajate tagasiside: Külastajate tagasiside, kommentaarid ja suhtlus sotsiaalmeedias annavad teile teavet selle kohta, kuidas teie sihtrühm reageerib teie veebisaidile ja sisule. Jälgige ja analüüsige seda tagasisidet, et hinnata teie SEO strateegiate mõju ja teha vajadusel muudatusi. See aitab teil paremini mõista, mis töötab teie ettevõtte jaoks hästi ja kus on veel arenguruumi, et pakkuda paremat kasutajakogemust ja parandada otsingutulemusi.

SEO edukuse ja väärtuse mõõtmine nõuab pidevat analüüsi ja kohandamist. Mõõdikute jälgimine ja analüüsimine aitab teil oma SEO strateegiaid paremaks muuta ning saavutada soovitud tulemusi.

KONTAKT

 

Võta meiega ühendust ja vaatame koos, kuidas Sinu SEO teadmisi tõsta või veebilehe SEO skoori parandada. Alati saab midagi paremaks muuta!

seo agentuur kontakt

SEO Agentuur

Oleme avatud tööpäeviti kl.10.00-16.00

Kui Sul on kiire, helista kohe  +372 50 19 349
Privaatsustingimused  | HTML sitemap

© SEO Agentuur - SEO lahendused alates aastast 2010
Powered by MARKINTEL

Meie personaalne SEO koolitus aitab sinul saada SEO eksperdiks.  Loe lisaks - SEO KOOLITUS

seo agentuur kontakt

SEO Agentuur

Oleme avatud tööpäeviti kl.10.00-16.00

Kui on kiire, helista  +372 50 19 349
Privaatsustingimused

Meie personaalne SEO koolitus aitab sinul saada SEO eksperdiks. 
Loe lisaks - SEO KOOLITUS

© SEO Agentuur
Powered by MARKINTEL