+372 588 55 575 info@seoagentuur.ee

 

Sellest artiklist saad teada, missugused etapid tuleb läbida selleks, et omada head positsiooni Google otsitulemustes ja kui palju see maksab.

Tüüpilised päringud, mida SEO Agentuur igapäevaselt saab, sisaldavad reeglina kahte peamist kriteeriumi

 1. Ma tahan saada veebilehega X  head positsiooni Google otsingutes
 2. Ma tahan teada, palju see maksab

 

See, mida sina, kui äriomanik vajad, on hea positsioon Google otsitulemustes.  Seda nimetatakse SERP-iks ehk Search Engine Ranking Position-iks.

 

Sa vajad head SERP-i, sest orgaanilised külastajad ostavad rohkem. Miks nad ostavad rohkem? Nad ostavad rohkem, kuna neild on eeldefineeritud vajadus mingi teenuse, toote või siis info järele. Sa ei pea oma turundustegevusega selliselt käituvas tarbijas tekitama vajadust oma toote või teenuse järele – see vajadus on tal juba olemas. Just seetõttu ongi orgaaniline külastaja ehk otsimootori kaudu saadav kasutaja sinu lehel kõrge väärtusega.

See, missugune on sinu veebilehe SERP, sõltub suures plaanis vaid kolmest asjaolust:

 1. Mida kasutaja otsib ja kui suur on nende otsingute maht. Teisisõnu öeldes missuguseid võtmesõnu, kui tihti, mis keeles ja mis piirkonnast otsitakse (ja jaa – me näeme seda kõike)
 2. Missuguse kvaliteediga on sinu veebileht
 3. Missuguse kvaliteediga on sinu konklurendi veebileht

Miks me ei saa  Sulle öelda, kui palju maksab hea positsioon Googles.

Aus vastus sellele küsimusele on, et me ei tea. Me ei tea seda enne, kui oleme tuvastanud  põhjuse, miks sinu veebileht ei ole esimeste seas Googles või miks sa saad vähe orgaanilisi külastajaid.

Naiteks – siin on 5  peamist põhjust, miks sinu veebilehe SERP on halb

 1. Google ei leia sinu veebilehte üles – meie ülesanne on aru saada, miks ta ei leia seda üles ning kõrvaldada asjaolud, mis seda takistavad
 2. Sinu SERP on madal – ehk sinu veebileht paikneb otsitulemustes halval positsioonil. Lehel, kuhu kasutaja ei jõua. Selline olukord viitab otseselt lehe madalale kvaliteedile võrreldes konkurentidega. Kui palju saab külastajaid Google esilehelt, oleme kirjutanud SIIN
 3. Sinu valdkonnas on vähe orgaanilisi otsinguid – olenemata SERP-ist ei saagi orgaanilist külastajat palju olla. See kehtib reeglina nishiäride puhul või siis väga spetsiifiliste B2B ärimudelite osas. Meil on olemas vajalikud tööriistad, et hinnata, kui palju ja mis tüübilis otsinguid veebis sinu äritegevusega seoses tehakse.
 4. Google on sinu veebilehe blokeerinud. See võib vabalt  juhtuda, kui sinu veebilehe kvaliteet on madal. Seda võivad põhjustada väga erinevad asjaolud, kui peamiselt on põhjuseks Google poolt antud juhiste vastu eksimine. Loe selle kohta rohkem siit:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Google_penalty
 5. Keegi on sinu veebi tuksi keeranud või sul polegi veebilehte. Viimase puhul on asi lihtne – tuleb nullist alata ja see on mõningatel juhtudel ka parim situatsioon – saab alustada puhtalt lehelt ning juba algusest peale vältida enamlevinud vigu. Kui aga keegi on su veebi tuksi keeranud (üsna levinud olukord, mida on tinginud arendaja poolsed tegevused või sinu enda rumalus), siis pole muud, kui uurida järele, kes või mis on lehele halvasti mõjunud.

Oleme kirjutanud ka pikemalt põhjustest, miks sinu SERP on halb –  https://seoagentuur.ee/5-peamist-pohjust-miks-sinu-veebilehel-on-vahe-kulastajaid-googlest/

Kirjeldan nüüd samm sammult, mida teha selleks, et saada hea SERP.

Pane tähele, et sellest ahelast ei saa välja jätta mitte ühtegi sammu. Tegevuste iseloom tingib ka vastava hinnataseme – orgaaniliste tulemuste jahtimine on aeganõudev tegevus ning võib aega võtta mitmeid kuid.

SAMM 1 – teeme selgeks, mis on hetkeolukord, miks ta on selline nagu ta on, mis on sinu poolt soovitud olukord ja mida teha selleks, et jõuda soovitud olukorrani.

Nimetame seda etappi ANALÜÜSI ETAPIKS. Selles etapis teeme järgmised tegevused:

 1. Fikseerime sinu tänase veebikülastuse iseloomu
 2. Teeme sinu kodulehele SEO Auditi
 3. Teeme sinu ärivaldkonnaga seotud märksõnade uurimuse
 4. Fikseerime sinu olemasoleva SERP-i
 5. Teeme konkurentide ja sinu veebilehe SERP-i benchmarki ehk võrdluse
 6. Viime läbi peamiste konkurentide SEO Auditi
 7. Saadud andmete põhjal paneme kokku tehniliste tööde listi sinu veebilehe SERP-i parandamiseks.

Miks analüüs on oluline?
Kui me ei tea, kus me paikneme ja missugused on meie konkurendid, siis ei saa me ka kirjeldada soovitud situatsiooni ega seda ka saavutada.

Analüüs annab meile mõõdetava sisendi tehnilistesse tegevustesse. Analüüsi tagajärjel saame me vastata sinu küsimusele, KUI PALJU MAKSAB HEA POSITSIOON GOOGLES. Analüüsi tagajärjel saame hinnata tegevusi, mida peab tegema SERP-i parandamiseks ning selgub ka arendusprojekti eelarve.

Ilma analüüsita ei võta me ette ühtegi projekti, sest me ei anna oma klientidele katteta lubadusi (loe: me ei tõmba mütsi kandadeni pähe). Parem investeerida veidi analüüsile, kui teha ära kõhutundel põhinevad muudatused ning mõne aja pärast avastada, et olukord ei ole paranenud või on mõningatel juhtudel hoopis halvenenud.

Analüüsi hind algab alates 600-st EUR-ist ning analüüsi tegemine võtab reeglina aega ca 3 tööpäeva nädala jooksul (mõnede andmete käitlemine võtab tehniliselt lihtsalt aega).

SAMM 2 – analüüsi põhjal viime läbi tehnilised muudatused ise pidevalt muudatuste tulemusi monitoorides.

Nimetame seda etappi REALISATSIOONI ETAPIKS. Selles etapis teeme me tavaliselt neidt SEO tegevusi:

 1. Teeme korda veebiplatovrmi tehnilise osa ning avame lehe robotitele indekseerimiseks
 2. Vajadusel muudame veebi struktuuri, UI-osa või muid SEO jaoks olulisi parameetreid
 3. Teeme korda lehe sisu, vajadusel loome seda sisu juurde – olgu selleks sis tekst, alamlehed,pildid,videod vms.
 4. Loome uusi seosed kvaliteedi parandamiseks või muudame sinu digitaalse ökosüsteemi teisi osasid
 5. Korrastame lehe analüütika ning määrame parameetrid, mis aitavad meil edukust mõõta
 6. Liidestame vajadusel puudulikud funktsionaalsused (re-marketing, heatmapid, opt-in süsteemid,exit intent loogikad vms kolmanda osapoole funktsioonid)
 7. Kui vaja, siis viime läbi CVR optimeerimise ja teeme A/B testid saamaks aru, mis kliendile paremini töötab

Selle etapi läbimiseks kulub tavaliselt 1-3 kalendrikuud – olenevalt sellest, kui suure mahuga on sinu veebileht või kui tihe on konkurents. SEO tööde hind selles etapis sõltub analüüsi käigus kokkulepitud skoobist ja mahust.

 

SAMM 3 – külastuse ja SERP-i muutuste jälgimine

Nimetame seda etappi MONITOORINGUKS. See on etapp, mis paneb meie enda südamed kõige kiiremini tööle – saame teada, kas tehtud muudatused on olnud piisavad SERP-i parandamiseks või siis mitte.

Analüüsi etapis me lepime sinuga kokku, mis on need oodatavad tulemused, mis realisatsioonietapiga tahame saavutada. Juhul, kui oodatav tulem erineb tegelikult saavutatud tulemist, siis me jätkame omal riisikol seni, kuni kokkulepitud tulemused on saavutatud.

Monitooringu etapp kestab reeglina üks kalendrikuu. Kui tegemist on suuremahulise veebiga või väga kõrge konkurentisitasemega, siis võib tulemuste saavutamine ja monitooringu periood olla ka pikem. Monitooringule me tavaliselt eraldi  hinda ei kehtesta – see sisaldub realisatsioonietapi hinnas.

Siiski on meilt võimalik tellida ka ainult eraldi monitooringut – küsi selle kohta hinnapakkumist SIIT. 

KOKKUVÕTTEKS

Selleks, et me saaksime sulle öelda,  kui palju maksab hea SERP ehk hea positsioon Google otsitulemustes, tuleb meil kõigepealt selgeks teha, mis on hetkeolukord. Seda teeme läbi analüüsi. Analüüs on tasuline tegevus ning see on vajalik riski maandamiseks – sinu risk seisneb selles, et sa teed oma veebiga mitteasjakohaseid tegevusi ja meie risk seisneb selles, et anname sulle ebapädevaid soovitusi.

Kui analüüs on tehtud, siis saab viia läbi teadlikud muudatused sinu veebilehe SERP-i parandamiseks ning peale muudatuste tegemist mõõta nende mõju.