+372 588 55 575 info@seoagentuur.ee
seo paketid seo agentuur

SEO Paketid

Oled sa kuulnud midagi sellest et igakuised SEO paketid aitavad sinu äril kasvada? SEO Agentuur on ka sellest kuulnud.

Olgu siinkohal kohe öeldud, et meil ei ole ühtegi SEO paketti. Meie kogemus näitab selgelt, et iga SEO projekt on unikaalne ning SEO teenuste paketeerimine ei ole kliendi seisukohalt lähtuvalt mõislik. Ja seda soovtame ka sulle – ära osta paketeeritud teenust, sest see ei sobi sulle.

Kuidas SEO agentuur oma teenust pakub

Nagu öeldud, on iga SEO projekt omanäoline ja unikaalne. Kahte sarnast ei ole olemas. Kui me paketeeriksime, siis oleks tegemist teenuse standardiseerimisega, mis kõlab umbes samamoodi, kui  erinevate taimede kasvatamine ühe ja sama metoodika järgi. Saate ju isegi aru, et see ei tööta.

Selleks, et iga klient saaks just talle vajaliku ning tema digitaalsest olukorrast lähtuvalt parima lahenduse, oleme oma tegevused jaganud erinevatesse etappidesse.

Esimene koostööetapp e. analüüsi etapp
Nimetagem seda kaevamise etapiks või siis analüüsi etapiks. See kestab tavaliselt 2-4 nädalat ning selle aja jooksul teeme selgeks piirangud, mis seisavad meie kliendi ja tema soovitud situatsiooni vahel.

Analüüsi etapis :

  • hindame kliendi digitaalse ökosüsteemi kvaliteeti
  • teeme kindlaks orgaaniliste otsingute iseloomu ja märksõnu kliendi tegevusega seotud turul
  • uurime konkurentide tugevust ja nende veebivarade kvaliteeti
  • positsioneerime kliendi veebivara ja olukorra otsitulemustes

Selle etapi läbimise tulemusel saame teada, mida peab tegema selleks, et kliendi poolt soovitud situatsioon saavutada, kas see tahe on mõislik ning mis on soovitud situatsiooni saavutamiseks vajalik resurss – ehk siis raha ning aeg.

Kui analüüs vahele jätta ning asuda koheselt realisatsiooni juurde, siis võib välja tulla tagurpiditulemus e. selmet olukorda parandada, muutub see halvemaks. Analüüsi käigus kogutud andmed võimaldavad meil luua mõõdetavad eesmärgid ning luua roadmapid nende eesmärkide saavutamiseks. Analüüs annab kliendile kindla mõõdupuu selleks, et hinnata SEO Agentuuri tegevuste kvaliteeti.

Teine koostööetapp e. realisatsiooni etapp
See on etapp, mille jooksul viime läbi tehnilised tegevused lähtuvalt analüüsi käigus leitule. Olgu selleks siis tehniline SEO optimeerimine, sisuloome, veebi- või terve süsteemi re-positsioneerimine, uue veebi loomine, sotsiaalmeedia optimeerimine, app-store optimeerimine vms. tegevus, mis on seotud otseselt kliendi veebivara või terve digitaalse ökosüsteemi kvaliteedi parandamisega.

Enne töödega alustamist teeme kindlasti ka SEO auditi. Sama teeme ka peale tööde lõppu – siis on kliendil heasti näha, kuidas SEO skoor on paranenud.

Kolmas koostööetapp e. monitooring
Monitooring on hädavajalik selleks, et jälgida SEO tööde tagajärjel toimuvaid muutusi – positsiooni paranemist või siis halvenemist otsitulemustes, veebikülastuse muutust, tellimuste arvu muutumist vms. indikaatori jälgimist, mis on analüüsi etapis kokku lepitud.

Juhul, kui kokkulepitud tulemused jäävad saavutamata, siis töötab SEO Agentuur edasi omal riisikol seni, kuni eesmärgid on saavutatud.

Kõik meie projektid sisaldavad tasuta 30 päevast monitoorimisperioodi. Ikka selleks, et kliendi ärieesmärk oleks saavutatud parimal moel.
Üldiselt alustame me monitooringuga juba koostöö päris esimeses faasis – mida pikemaajaliselt on meil kasutada erinevaid andmeid, seda täpsemalt saame jälgida muutusi. Üldiselt moodustab analüütika ning andmetöötlus praktiliselt 1/3 SEO projekti raames tehtavatest tööde mahust.  Meil on olemas ka teadmine, kuidas monitoorida sinu konkurente – selle teadmise saab üliheasti ära kasutada nende võitmiseks.

Neljas koostööetapp e. re-positsioneerimine
Mõnikord juhtub nii, et projekti käigus või peale seda tuleb mei muuta lähteülesannet. Miks? Sest analüüsi käigus ilmnenud uus info annab meile aluse uute hüpoteeside püstitamiseks või  jõuame teadmiseni, mis enne analüüsi tegemist või siis  enne tehnilise SEO etappi ei olnud teada. Siis ei jäägi midagi muud üle, kui re-positsioneerida ning alustada töötsüklit otsast peale.

 


 

Niisiis – SEO Agentuuri poolt pakutavate teenuste hulgast puuduvad SEO Paketid. Teeme igale kliendile lahenduse lähtuvalt tema olukorrast. Kui tahad olla milleski väga hea, siis pole muud varianti, kui olla unikaalne. See ongi parim.

 

Tahan oma veebilehe korralikult tööle panna.

Pane oma veebileht korralikult tööle

Täida lühike küsimustik ja me teeme sulle SEO pakkumise, millest on raske keelduda.

SEO ABI