+372 588 55 575 info@seoagentuur.ee

Niisiis – mis on SEO hind ning lühiülevaade SEO hinda mõjutavatest faktoritest

Huvi SEO teenuste suhtes on suur. Saame iga päev mitmeid päringuid stiils “…kas te saaksite kohe midagi teha, et minu veebileht oleks Googles esimene?“. Reeglina me saame midagi teha, kuid enamus hädasolijaid jäävad väga vaikseks või kaovad üldse ära peale seda, kui me alustame hinnaläbirääkimisi.

Selleks, et hoida kokku meie enda ja teie väärtuslikku aega, toob alljärgnev selguse, kuidas kujuneb SEO hind.

6 peamist mõjutajat, millel baseerub SEO hind

Umbes kuu aega tagasi viisime läbi eksperimendi – tegime oma kliendi nimel päringud rohkem kui 20-le SEO-ga tegelevale firmale Eestis. Lähteülesanne oli identne – soovisime kliendi lehele SEO auditit teha. Me olime ise ka üllatunud, kui seinast-seina pakkumisi me tagasi saime – hinnad varieerusid 60 eurost kuni 450 euroni. Sellest järeldasime, et turul valitseb pakkujate seas segadus, SEO teenuste kvaliteet on äärmiselt ebaühtlane ning pole ime, et teenuse tarbijad ei saa hästi aru, mille eest ja miks nad maksavad. Teadmine on aga pool võitu.

Oma enam kui 20-aastase turunduskogemuse najal võin öelda, et klientide rahulolu mürgitab tihtipeale vaid üks faktor: see on OOTUS. Liiga tihti tuleb ette olukordi, kus kliendi loodetav väärtus vs reaalne saadaolev väärtus on erinevad. Olen seisukohal, et see “ettekujutuse küsimus” saab alguse palju varem kui SEO pakkumine tehakse või mistahes digitaalne turundus algab.

SEO hind vs oodatud tulem

Olenemata SEO tegevuste tegelikust mahust, on vaid kaks olulist asjaolu, mis on kliendile olulised – hind ja oodatav tulemus. Need on inimeste lõikes vägagi erinevad, kuid mõlemad on olulised veebiturunduse partneri valikul.

Olen kogenud seda, et nendele klientidele, kes keskenduvad tulemustele, pole hind üldjuhul määravaks faktoriks. Nende eesmärgiks on asi ära teha ning nad veenduvad ise selles, et teenusepakkuja on selleks ka suuteline. Neile klientidele aga, kellele on tähtis SEO hind ning hind on olulisim kriteerium koostööpartneri valikul, on ootused saadava väärtuses osas üldjuhul ebareaalsed.

Kui sa ostad odavaimat hinda, siis ainus mida sa saad, on odav hind. Väärtust sellega ei kaasne. Tekib õigustatud küsimus – miks? Minu vastus on: sest väärtus maksab rohkem.

Selleks, et oma hinda madalal hoida, pakuvad digiturunduse teenuse osutajad teile miinimumlahendusi, mitte aga lahendusi, mis teie äriprobleemi päriselt võiksid kõrvaldada või mis teie ootustele tegelikult vastavad. Need, kes on huvitatud rohkem väärtuse pakkumisest kui hinna pakkumisest, hoolitsevad juba ise selle eest, et te soovitud väärtuse ka saate.

Pakkumise piiratus

Ja siin ongi teile konks, kuhu otsa tihtipeale kinni jäädakse. Nimelt võivad SEO pakkumised näida hind vs väärtus suhte osas üsnagi sarnased. Võrreldavad pakkumised võivad sisaldada sarnast teenuse kirjeldust (teenuse laius), kuid hinnad on erinevad. Erinevus seisneb selles, kuidas neid teenuseid rakendatakse (teenuse sügavus).

Siin on teile üks näide:

Tüüpiline positsioon mistahes SEO pakkumises on “lehe optimeerimine”. Vastamata jäävad aga küsimused: kui mitme lehe, kui mitu võtmesõna, missugused võtmesõnad? Need asjaolud mõjutavad oluliselt nii SEO hinda kui ka SEO tööde ulatust.

Sama näide kehtib ka linkide  osas. Reeglina sisaldub SEO pakkumises termin “linkide ehitamine” ehk Link building. Mõnikord on ära toodud linkide arv, kuid nende linkide kvaliteedi osa on jäetud subjektiivseks. Siit saame järeldada, et see, kui teenus on pakkumises kirjas ei väljenda tingimata asjaolusid, mida sa peaksid enne teenuse tellimist teadma.

Seepärast – kui võrdlete omavahel SEO hindu ja pakkumisi, on eelnevalt mõistlik tutvuda SEO põhialustega. Mida oskuslikumalt te suudate tellida, seda suurem on tõenäosus, et leiate  SEO partneri, kes teie äriprobleemi tõepoolest ka ära lahendab, mitte ei tõmba teile mütsi kandadeni pähe.

Niisiis – peale seda väikest sissejuhatust on teil juba lihtsam mõista neid faktoreid, millel põhineb SEO hind. Aga nüüd siis konkreetselt:

Esimene SEO hinda mõjutav faktor: sinu veebilehel sisalduvate lehtede arv

Kui jõuame reaalse optimeerimistegevuse juurde, siis väikseid veebilehti on kogenud tegijal suhteliselt lihtne optimeerida. Nende sisu maht on väike, navigatsiooniloogika ja struktuur lihtsad ning väiksem arv sisulehti tähendab juba iseenesest väiksemat töömahtu. Seda loomulikult eeldusel, et veebileht jääb väikeseks ka peale optimeerimist. Optimeerimistööde käigus tehakse reeglina ära leht-lehe haaval optimeerimine – st et iga leht optimeeritakse käsitsi vastavalt sellele, missugune on lehe sisu (siinkohal väike täpsustus: veebileht sisaldab endas lehti ehk alamlehti. Eesti keel ei toeta parimal moel selle terminoloogilise vahe tegemist, kuid inglise keeles on see nii – veebileht = website ja  veebilehel olev alamleht = web page).

Niisis võetakse optimeerimiseks ükshaaval ette kõik sinu veebis olevad lehed ning viiakse sisse vajalikud muudatused, mille kvaliteeti mõõdetakse kolmandate osapoolte robotitega.

Ilmselt tuleb see üllatusena, kuid üheainsa lehe optimeerimisel on üle 100 erineva faktori, mida optimeerija peab silmas pidama.

Üks SEO osategevusi keskendub vaid sellele, et  anda sinu veebilehele unikaalne lisaväärtus, jõudmaks nii paljude orgaaniliste külastajateni kui võimalik. Teadlikkuse aitab siinkohal tekitada oskuslik veebiturundus. Häda on aga sellest, et sinu veebilehe kasvades muutub SEO keerukamaks ning komplekssemaks. Navigatsiooni optimeerimine muutub raskemaks, sisulehti tuleb juurde, funktsionaalsus kasvab jne, jne.

Nüüd on teil teadmine, miks suuremate veebilehtede optimeerimine on alati kallim kui väiksemate optimeerimine. Hinnavahe võib mõnikord olla isegi sajakordne.

Teine SEO hinda mõjutav faktor: sinu veebilehe tervis

Justnimelt – sinu veebilehe tervis. Olen viimase 15 aasta jooksul töötanud sadade veebilehtedega ning mõned neist on olnud nii halva tevise juures, et on olnud mõistlikum nende asemel luua uued veebilehed. Olen märganud, et mida väiksemad on veebilehed, seda vähem probleeme SEO partner peab lahendama. Kuid see pole tingimata alati nii. Mõnikord pole isegi relatiivselt väikseid veebilehti võimalik parandada ilma täieliku re-positsioneerimiseta.

Digiturunduse teenuse pakkujana üritab SEO Agentuur enamjaolt töötada juba olemasoleva veebilehega, andes soovitusi re-positsioneerimiseks juhul, kui tegemist on ärikriitilise puudega. Seda eeskätt põhjusel, et veebilehe omanikule toob re-positsineerimine kaasa täiendavaid kulusid.

Selleks, et meie tegevus looks väärtust ning lahendaks äri jaoks õiget probleemi, alustame me uute klientidega koostööd alati SEO auditi läbiviimisest.

SEO auditi käigus fikseerime olukorra as is ning see annab meile sisendi arendustegevustesse. Mõningatel juhtudel sellest ei piisa ning lisaks auditeerimisele peame läbi viima ka SEO analüüsi. Nende kahe tegevuse vahe seisneb hinnangute mahus – kui auditi käigus hindame vaid olemasoleva veebilehe tervist, siis analüüsi  käigus hindame ka kasutajate otsikäitumise iseloomu ja mahtu ning konkurentide digitaalseid ökosüsteeme (veebileht, sotsiaalmeedia profiilid, aktiivus, trendid, reklaamitegevus, katvus, positsioonid otsitulemustes jpm).

Peale seda, kui oleme tuvastanud kliendi digitaalse ökosüsteemi vajakud, suudame anda täpse hinnangu vajalike arendustegevuste mahule ning maandada sellega eduka digitaalse turunduse läbiviimiseks vajalike investeeringute piiramatu kasvu riski.

Kolmas SEO hinda mõjutav faktor: konkurents

See on minu arvates olulisim faktor, kuid samas vajab kõige vähem lahtiseletamist. SEO hinda mõjutab praktiliselt alati konkurentide positsioon antud valdkonnas. Kui suudame hinnata konkurendi tugevust ning kliendi ja tema konkurendi veebivarade tervist, suudame hinnata ka  konkurentsieelise saavutamiseks vajalike tegevuste iseloomu.

Neljas SEO hinda mõjutav faktor: sinu agresiivisus

Nii nagu eespool mainisin, võivad SEO pakkumised olla oma olemuselt äravahetamiseni sarnased. Kuid on üks oluline küsimus, mida me alati oma tulevastelt klientidelt küsime:

Kui agressiivne sa suudad ja soovid olla oma eelarves ja tegevustes?

Selleks, et otsustamine läheks lihtsamalt, oleme välja töötanud alljärgnevad vastusevariandid:

  • Ma tean, et veebiturundus ja SEO on tähtsad, kuid me pole selle peale täpselt mõelnud. Pigem liiguks samm-sammult ja rahulikus tempos.
  • Konkurendid on mõnikord paremad kui meie oleme. Teeme mõned sammud selleks, et taas konkurentsis püsida.
  • Konkurendid teevad meile veebis ära ja me kaotame müügis. Me peame tegema radikaalseid muudatusi, muidu jookseme rahast tühjaks.
  • Veebiturundus on peamine prioriteet ning SEO peab olema nii tugev kui vähegi võimalik.
  • Miski pole võimatu – tahan saada maksimumi sellest mis teil on pakkuda.

Sõltuvalt vastusest suudame luua lahenduse mis vastab kliendi ootustele ja võimalustele. Meie eesmärk ei ole kulutada võimalikult palju kliendi raha, vaid pakkuda lahendus mis on tasakaalus.

Viies SEO hinda mõjutav faktor: toetavad tegevused

Üldiselt on olemas kahte liiki veebiturunduse teenuseid:
Need, millel on konkreetne ajaline kestvus ja need, mis on ilma lõputa.

Mõned SEO aspektid lahendatakse ära esimest tüüpi tegevuste kaudu – esmalt fikseerid probleemi ja siis lahendad selle. Kord juba parandatuna kestavad seda tüüpi lahendused ajas muutumata kujul.  Kuid enamus SEO tegevusi on jätkuvad – alati on uusi võtmesõnu mida kasutusele võtta, alati on uut sisu mida toota ja avaldada, alati on andmeid mida analüüsida ning mille põhjalt teha uusi otsuseid arendustegevuste teostamiseks.

Kuues SEO hinda mõjutav faktor: SEO kogemus

Iga digiturundaja loob oma tööga väärtust. Reeglina on ettevõttes SEO eest vastutavaks just turunduse valdkonna spetsialist, harvemini IT spetsialist. Olenemata sellest, kes digitaalse turunduse eest ettevõttes vastutavad, maksab tööandja neile selle eest igas tunnis fikseeritud hinda. Imelik on siiski see, et tööandjad soovivad vastutuse tulemuste eest panna peamiselt välisele partnerile, kuid oma lepingulistelt töötajatelt vastustust ei eelda. Töötajatele makstakse töötasu olenemata sellest, kas nad on suutelised vastutama oma töö eest või mitte. Samas ei soovi kliendid (kes on samas ka tööandjad) maksta välisele partnerile töötatud tunni eest. Imelik, eks?

Arvan, et siinkohal pole siiski tähtsust sellel, kui palju keegi tunnis maksab või saab. Oluline on see, missugust väärtust luuakse ajaühikus. Nii nagu enamikes valdkondades, nii kehtib ka SEO puhul reegel, et kogenum tegija maksabki rohkem kui vähemkogenud tegija. Oled sa mõelnud, miks? Minu jaoks seisneb põhjus selles, et kogemusega kaasnevad kolm olulist asja – vilumus, efektiivus ja negatiivse tulemi vältimise oskus.

Kokkuvõtteks

Eestis on tunda majanduslanguse ilminguid. Surve sissetulekule kasvab, seda nii raha teenimise kui ka kulutamise osas. Selleks, et eesolevast ja süvenevast langusest võimalikult väikeste kahjudega (või isegi mõningaste kasudega) läbi minna, on teadlik otsiturundus (SEM) ja otsimootoritele optimeerimine (SEO) tugevad liitlased.

Valige endale partner lähtuvalt tulemuslikkusest, mitte hinnast.

Meelis Malk
SEO Agentuur